Zeilschip Sudwester

Zeilen op
klipper Zuid-Holland!

Neem contact op

Vlieland

Het eiland Vlieland, toeristische bestemming bij uitstek, heeft ongeveer 1200 inwoners die vrijwel allemaal in het enige dorp van het eiland wonen, Oost-Vlieland. Tot 1736 was er ook een dorp West-Vlieland maar dat is door de zee verzwolgen. Vroeger zat het noordelijke deel van Texel vast aan Vlieland en was het eiland veel groter, het liep tot aan waar nu de Afsluitdijk ligt. Vlieland kende walvisvaart en was en strategische plek voor de handelsvaart. De vuurtoren, ook wel Vuurduin genoemd, staat op het 45 meter hoge duin.

Op Vlieland spreekt men geen dialect, sinds het overlijden van de laatste spreekster ervan. Ook spreekt men er geen Fries. Er is een legende over het ontstaan van Vlieland die zegt dat piraten de plek waar nu het huidige Vlieland ligt gebruikten om hun buit te verstoppen. Deze buit, met name bestaande uit sterke drank en wijn, nam dusdanige vormen aan dat bij vloed niet alles onder water bleef. En zo ontstond langzaam maar zeker een nieuw eiland.

Vlieland is kleiner dan Schiermonnikoog en daarmee het kleinste Nederlandse bewoonde Waddeneiland. Aan de noordkant staan veel vakantiewoningen, er is zijn twee kampeerterreinen en er zijn twee strandtenten. Er zijn vijftien hotels.

De kust erodeerde sterk en dus werden er vanaf 1854 strekdammen langs de Noordzeekust aangelegd. Omdat dit veel geld kostte, overwoog men in 1921 om het eiland volledig te ontruimen en aan de elementen over te laten. Men zag echter in dat het eiland beschutting bood aan de aan te leggen Afsluitdijk en daarom is het niet doorgegaan. Net als Terschelling hoorde Vlieland tot 1942 tot Noord-Holland. Het Posthuis op het westelijke deel van het eiland was de plaats waar de post sinds 1677 via Texel aan kwam en verder naar Terschelling werd vervoerd. De Duitsers veranderden dat, de eilanden kwamen bij Friesland en dat is niet meer teruggedraaid na de oorlog.

In de eerste week van september is het driedaagse muziekfestival "Into the Great wide open” Verder zijn er buiten de zomerperiode het hele jaar door filmweekenden.

De Vliehors beslaat de zuidwestelijke helft van het eiland. Dit militair oefenterrein is tevens de grootste zandvlakte van noordwest Europa.

Vlieland is voor toeristen niet toegankelijk met auto's en motoren. De enige buslijn op het eiland is lijn 1. In totaal is er 26 kilometer aan fietspaden.

Tegenwoordig komen er voornamelijk jachten en schepen van de bruine vloot in de haven, die een lastige is om in te varen. De jachthaven van Vlieland, een van de zeventien waddenhavens, is gelegen aan de zuidkant van het eiland, ca. 800 meter ten oosten van het dorp . De haven biedt plaats aan ca. 300 schepen. De maximale afmetingen zijn: lengte 60 m, breedte 10,00 m en diepgang 3,40 m. Charterschepen meren af in de werkhaven, het zuidelijk gedeelte. Als de haven vol is kan er worden drooggevallen voor het dorp.

Arrangementen

Meer arrangementen